In het kort

Endo what?

Endo what? De reactie waar ik sinds mijn diagnose in 2013 vaak op stuit. Dus: wanneer weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte komt, spreken we over endometriose, van eerstegraads tot vierdegraads – afhankelijk van hoe ernstig het is. Buiten de baarmoeder betekent verspreid door het lichaam, aan de buitenkant van de organen of vergroeid met de onderdelen van het lichaam.

Vaak veroorzaakt de aandoening pijn in verschillende gradaties, zowel tijdens de menstruatie als doorlopend en er zijn vrouwen die niks voelen of merken. Onvruchtbaarheid is een veelvoorkomend gevolg van de aandoening en het is chronisch.

In Nederland schatten we dat één op de tien vrouw een vorm van endometriose heeft, maar dat aantal ligt waarschijnlijk hoger. Dagelijks kampen er in Nederland meer vrouwen met endometriose dan dat er diabetespatiënten zijn.

Onderzoek

Enkele bevindingen wat betreft de oorzaken: inmiddels wordt steeds vaker bevestigd dat erfelijkheid geen rol speelt. Ook wordt er gesproken over afwijkingen in het KRAS-gen en auto-immuniteit. Hoewel het nog controversieel is, bestaat het vermoeden dat chronische stress – bijvoorbeeld in de vorm van armoede, onveiligheid, lichamelijk en geestelijk geweld, ongezonde voeding – bijvoorbeeld in de vorm van bewerkt voedsel of etenswaren die het oestrogeengehalte in het lichaam ophogen en chemicaliën – bijvoorbeeld in de vorm van diverse soorten plastic, schoonmaak- en verdelgingsmiddelen mogelijk een rol kunnen spelen en de endometrioseklachten kunnen versterken.

Klacht en oplossing

Algemene klachten van endometriose zijn ernstige vermoeidheid en pijn in de onderrug. Specifieke klachten zijn divers en vergaand, onder andere dyspareunie, ontstekingen, darmklachten en problemen rondom de ontlasting. Onvruchtbaarheid, niet optimaal functioneren door disbalans in de hormoonhuishouding en hysterectomie komen regelmatig voor. De meest voorkomende oplossingen zijn pijnstillers, hormonen en operaties.

Het Endometriose Platform is geen medisch terrein en ik ben geen arts. Daarom verwijs ik patiënten graag door naar het geneeskundecircuit.